Eksterlaan 1-3-6-7-8-10-12

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-10-2011

Nummer: OV 2011.366
Datum ontvangst: 12-10-2011
Omschrijving: legaliseren bouw woonhuizen, Eksterlaan 1-3-6-7-8-10-12 - 5552 CB