Eindhovenseweg 9

Dit item is gearchiveerd op 16-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 04-05-2011

Nummer: OV 2011.162
Datum ontvangst: 22-04-2011
Omschrijving: plaatsen dakverhoging winkelpand, Eindhovenseweg 9