Eindhovenseweg 98

Dit item is gearchiveerd op 05-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-02-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.
Nummer: OV 2011.444
Omschrijving: bouwen 12 appartementen, Eindhovenseweg 98, 5552 AD.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met kunnen nemen van een wel overwogen beslissing. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 maart 2012.