Duckrace

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 22-08-2012

Nummer: 12uit05331
Datum verzending: 15-08-2012
Omschrijving: duckrace op zondag 23 september 2012 van 13.00 – 18.00 uur, Loonderweg, weilandperceel t.h.v. de brug over de Dommel