Duck race

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: 11uit06099
Verzenddatum: 23-08-2011
Omschrijving: Duck race op zondag 25 september 2011 nabij de Loonderweg in de Dommel