Dubloenhof 28

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: OV 2011.277
Datum ontvangst: 19-08-2011
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding, Dubloenhof 28