Drapenierwei 6

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 22-08-2012

Nummer: OV 2012.176
Datum ontvangst: 14-08-2012
Omschrijving: kappen 1 ceder, Drapenierwei 6 – 5551 MS