Drapenierwei 4

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 27-04-2011

Nummer: OV 2011.155
Datum ontvangst: 18-04-2011
Omschrijving: kappen 1 boom (Ceder), Drapenierwei 4