Drapenierwei 2

Dit item is gearchiveerd op 07-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-02-2011

Nummer: OV 2011.041
Datum ontvangst: 01-02-2011
Omschrijving: vergroten woonhuis, Drapenierwei 2