Dragonder

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 28-09-2011

Nummer: 11uit06863
Verzenddatum: 20-09-2011
Omschrijving: aanleg elektriciteitskabel door Enexis, Dragonder