Dragonder ong. kad.G 576 + 575

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-01-2011

Nummer: OV 2010.341
Datum ontvangst: 30-12-2010
Omschrijving: plaatsen hekwerk + poort, Dragonder ong. kad.G 576 + 575