Dragonder 6

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-10-2011

Nummer: OV 2011.307
Datum ontvangst: 12-10-2011
Omschrijving: vergroten bedrijfshal, Dragonder 6 - 5554 GM