Dragonder 49 I

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-10-2012

Nummer: OV 2012.249
Datum ontvangst: 23-10-2012
Omschrijving: aanpassen bedrijfsruimte, Dragonder 49 I - 5555 XZ