Dragonder 46

Dit item is gearchiveerd op 23-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken
Publicatiedatum: 10-04-2013

Nummer: OV 2011.132
Verleend: 24-06-2011
Ingetrokken: 03-04-2013
Omschrijving: Veranderen nieuw te bouwen bedrijfsgebouw, Dragonder 46