Dragonder 46

Dit item is gearchiveerd op 23-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken bouwvergunningen
Publicatiedatum: 10-04-2013

Nummer: BR 2009.066
Verleend: 02-09-2010
Ingetrokken: 03-04-2013
Omschrijving: Bouwen bedrijfsgebouw, Dragonder 46