Dragonder 46

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-05-2011

Nummer: OV 2011.132
Datum ontvangst: 04-05-2011
Omschrijving: wijzigen bouwaanvraag bouwen hal met kantoor, Dragonder 46