Dragonder 40

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 12-01-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, de navolgende melding is ingediend:
27-12-10
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer,
t.n.v. Dikker Transport BV, Dragonder 40.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.
Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.