Dragonder 39

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-09-2011

Nummer: OV 2011.289
Datum ontvangst: 29-08-2011
Omschrijving: vergroten bedrijfspand, Dragonder 39