Dragonder 2

Dit item is verlopen op 16-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum 04-07-2012

Nummer: OV 2012.140
Datum ontvangst: 25-06-2012
Omschrijving: ontheffing bestemmingsplan v.w.b. gebruik groothandel, Dragonder 2 - 5554 GM