Dr. Schaepmanstraat 99

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 25-01-2012

Nummer: OV 2012.007
Datum ontvangst: 16-01-2012
Omschrijving: kappen boom (spar), Dr. Schaepmanstraat 99 - 5554 SJ