Dr. Schaepmanstraat 52

Dit item is gearchiveerd op 04-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 22-06-2011

Nummer: UV 2011.198
Datum ontvangst: 08-06-2011
Omschrijving: aanvraag gebruiksvergunning (brandweer), Dr. Schaepmanstraat 52