Dr. Ariënsstraat 37 en 39

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 28-11-2012

Nummer: SM 2012.268
Datum verzending: 20-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende golfplaten van bergingen, Dr. Ariënsstraat 37 en 39 - 5554 TP