Dorpsstraat

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 18-07-2012

Nummer: 12uit04903
Datum verzending: 09-07-2012
Omschrijving: aanleggen gasleiding door Enexis, Dorpsstraat