Dorpsstraat 8

Dit item is gearchiveerd op 16-01-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 04-12-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 26-11-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de Dorpsstraat 8 in Valkenswaard t.n.v. W.P.H.A. van de Gevel

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 5 december 2013 tot en met 16 januari 2014 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).