Dorpsstraat 8

Dit item is gearchiveerd op 23-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 10-04-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 20-03-2013
Omschrijving: Oprichten aardappelopslagloods, Dorpsstraat 8 t.n.v. W. van de Gevel

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 11 april tot en met 22 mei 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).