Dorpsstraat 19

Dit item is gearchiveerd op 02-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 20-03-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 09-02-2013
Omschrijving: Plaatsen van microbulktank 2000L stikstof, Dorpsstraat 19 t.n.v. Tilburgs Truckparts

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 21 maart tot en met 1 mei 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).