Dorpsstraat 19

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-06-2011

Nummer: OV 2011.079
Datum ontvangst: 14-06-2011
Omschrijving: vergroten bedrijfshal, Dorpsstraat 19