Dorpsstraat 18

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-06-2012

Nummer: UV 2012.117
Datum ontvangst: 31-05-2012
Omschrijving: afwijken bestemmingsplan sloop en milieu t.b.v. dierenpension / varkenshouderij, Dorpsstraat 18 - 5556 VL