Dommelstraat 13

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-02-2011

Nummer: OV 2011.039
Datum ontvangst: 31-01-2011
Omschrijving: aanleggen inrit, Dommelstraat 13