Dommelseweg 38

Dit item is verlopen op 14-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 02-03-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, de navolgende melding is ingediend.

 

Datum: 19-02-2011
Melding: activiteitenbesluit Wet milieubeheer, t.n.v. Eerste Valkenswaardse Stoomwasscherij Jan Bos & Zn., aan de Dommelseweg 38

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.