Dommelse Verwennerie

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 11-05-2011

Nummer: 11uit03233
Verzenddatum: 28-04-2011
Omschrijving: Dommelse Verwennerie, braderie op zondag 5 juni 2011 van 12.00 - 17.00 uur, rondom winkelcentrum de Belleman, Van Bruhezedal