Dommelkwartier (omgeving Weegbree, Kornoeljelaan, Lijsterbeslaan en Tienendreef)

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-03-2011

Nummer: UV 2011.111
Datum ontvangst: 09-03-2011
Omschrijving: aanleggen riolering en kappen 94 bomen, Dommelkwartier (omgeving Weegbree, Kornoeljelaan, Lijsterbeslaan en Tienendreef)