Dommelen

Dit item is gearchiveerd op 21-11-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 09-10-2013

(NL.IMRO.0858.RPdommelen-ON01) (bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 10 oktober 2013 gedurende zes weken het ontwerp reparatie bestemmingsplan 'Dommelen' (NL.IMRO.0858.RPdommelen-ON01) ter inzage ligt.

Dit reparatie bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Vilderwei 1 en Bergstraat 15-17 in Dommelen. Voor beide percelen heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan de bestemmingsregeling zoals deze was opgenomen in het bestemmingsplan 'Dommelen 2009'. In het reparatiebestemmingsplan Dommelen wordt het perceel Vilderwei 1 bestemd voor 'Wonen' en 'Tuin' conform de standaard regeling van Valkenswaard. Het perceel Bergstraat 15-17 wordt bestemd als 'Maatschappelijk' en 'Agrarisch met waarde', waarbij de wijzigingsbevoegdheid voor eventuele uitbreiding van de begraafplaats komt te vervallen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 10 oktober 2013 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tevens ligt het gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (dus tot en met 20 november 2013) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083681.