Diverse locaties Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-08-2012

Nummer: OV 2012.164
Datum ontvangst: 01-08-2012
Omschrijving: tijdelijk plaatsen 4 verkiezingsborden, diverse locaties Valkenswaard