Dijkstraat 86

Dit item is gearchiveerd op 27-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 15-12-2010

Nummer: OV 2010.266
Datum ontvangst: 25-11-2010
Omschrijving: bouwen berging, Dijkstraat 86