Dijkstraat 134

Dit item is gearchiveerd op 19-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-12-2011

Nummer: OV 2011.436
Datum ontvangst: 23-11-2011
Omschrijving: veranderen bestemming woonruimte in kantoorruimte, Dijkstraat 134 - 5554 PT