Denariehof en Munthof

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: 12uit0685
Datum verzending: 12-09-2012
Omschrijving: Denariehof en Munthof, wijzigen LD-net