Deelshurk 18

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-02-2012

Nummer: OV 2012.022
Datum ontvangst: 31-01-2012
Omschrijving: aanleggen inrit, Deelshurk 18 - 5554 TX