De Voort

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-07-2011

Nummer: OV 2011.222
Datum ontvangst: 27-06-2011
Omschrijving: vernieuwen fietsbrug over Dommel, De Voort