De Vlasroot 2a

Dit item is gearchiveerd op 09-01-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 27-11-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 10-09-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de De Vlasroot 2A t.n.v. Workout Healthclub

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 28 november 2013 tot en met 9 januari 2014 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).