De Vlasgaard ong.

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: OV 2012.200
Datum ontvangst: 08-09-2012
Omschrijving: bouwen brancardlift en verwijderen asbesthoudende materialen, De Vlasgaard ong. - (5555) Taxandria