De Vest

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 16-11-2011

Nummer: 11uit08236
Verzenddatum: 9-11-2011
Omschrijving: kabels leggen telecom De Vest - 5555