De Vest 9

Dit item is gearchiveerd op 06-03-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 22-01-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 19-12-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan De Vest 9 in Valkenswaard t.n.v. VDL Bus

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 23 januari tot en met 20 februari 2014 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).