De Vest 68

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 28-08-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Correctie datum terinzagelegging
Datum ontvangst: 19-08-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan De Vest 68 - 5555 XP t.n.v. Smits Machinefabriek BV

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 29 augustus tot en met 9 oktober 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).