De vest 62

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-12-2010

Nummer: OV 2010.315
Datum ontvangst: 25-11-2010
Omschrijving: herbouwen bedrijfsgebouw na brand, De vest 62