De Vest 58

Dit item is gearchiveerd op 20-02-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 08-01-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 19-11-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de De Vest 58 in Valkenswaard t.n.v. Fixet Valkenswaard

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 8 januari tot en met 5 februari 2014 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).