De Vest 4

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 17-10-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 05-10-12
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het oprichten van een bedrijf voor het assembleren van steenkorven, grindschuttingen en de verkoop van aanverwante accessoires, t.n.v. Gard & Care, de Vest 4

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven. Desgevraagd kan de melding op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.