De Vest 38

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 04-09-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Correctie datum terinzagelegging
Datum ontvangst: 21-08-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Activiteitenbesluit) aan De Vest 38 VALKENSWAARD t.n.v. MCB Nederland B.V.

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 5 september tot en met 17 oktober 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).