De Vest 24C

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 14-03-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.
Datum ontvangst: 02-02-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. Technische Centrale, De Vest 24C voor het oprichten van een groothandel in automaterialen

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven. Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.