De Vest 22

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 20-07-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
nummer: OV2011.183
omschrijving: renoveren bedrijfspand met kantoor aan De Vest 22.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het kunnen nemen van een wel overwogen beslissing. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 augustus 2011.